Sociaal Domein

Woont u in de gemeente Maasgouw, Echt-Susteren of Roerdalen en heeft u een vraag over het Sociaal Domein? Neem contact op.

Onze taken

Het team Sociaal Domein voert voor de drie MER-gemeenten wettelijke taken uit op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en soortgelijke regelingen en wetgeving. Dit noemen wij de basisdienstverlening. Onze dienstverlening is zo eenvoudig mogelijk, snel en correct. De (hulp)vraag van de inwoner staat centraal en er is ruimte voor op maat gemaakte hulp. “Professionals in service dichtbij”, zo luidt onze slogan.

Vanaf 2022 zijn er voor ons extra taken bijgekomen, zoals:

  • De Wet Inburgering
  • De regelingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
  • De regelingen TOZO en de Energieregeling
  • Het verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne

Een flexibele houding om dit soort extra taken snel en passend op te pakken zit inmiddels in ons DNA.

Onze doelen

Team Sociaal Domein wil bijdragen aan inwoners die zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en deel kunnen nemen aan hun omgeving. Voor alle inwoners met een laag inkomen in elke (leef)omstandigheid. Onze klantmanagers WMO geven passend advies en bieden hulp waar dat nodig is. De klantmanagers werk en inkomen van Participatie beoordelen of een inwoner (tijdelijk) hulp bij geldzaken krijgt. Ook helpen zij inwoners op weg naar het kunnen uitvoeren van (vrijwilligers)werk.

Onze klantmanagers hebben direct contact met inwoners. Om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen realiseren, worden zij iedere dag ondersteund door (financiële) administratieve specialisten op het gebied van beleid en kwaliteit, juridische medewerkers en een deskundig ICT team. Samen klaren wij de klus.

Meer weten over de teams?