Het team Informatisering is voor de MER-gemeenten en Servicecentrum MER verantwoordelijk voor taken en processen op het gebied van informatiebeleid, beveiliging en -advies, privacy, automatisering en ICT. Binnen de vier organisaties zijn wij hét aanspreekpunt als het gaat om digitalisering en automatisering. Team Informatisering bestaat uit:

ICT

  • Vraagbaken, beheer en onderhoud van ICT-omgevingen en -systemen

Informatiemanagement

  • Draagt zorg voor informatiebeheer volgens wet- en regelgeving

Informatiebeheer

  • Ordening, opslag en beheer van (digitale) informatie

Informatiebeveiliging en privacy

  • Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (privacy) gevoelige (persoons)informatie

Elk onderdeel heeft specifieke taken en gezamenlijk dragen wij zorg voor een optimaal gebruik van digitale processen en automatisering.

Onze doelen

We streven naar het bieden van de beste ondersteuning aan collega's op het gebied van informatisering en automatisering zodat zij hun werk kunnen doen op een zo efficiënt mogelijke manier. Zo kunnen zij op de best mogelijke wijze dienstverlenend zijn richting inwoners en collega's.

Meer weten over de teams?