Omgevingsdienst

Woont u in de gemeente Maasgouw, Echt-Susteren of Roerdalen en heeft u een vraag over vergunningen, toezicht of handhaving? Neem contact op. 

Onze taken

Het team Omgevingsdienst voert voor de drie MER-gemeenten wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er zijn veel landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen die grote invloed hebben op ons werk. Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die wet integreert 26 wetten met als doel de realisatie van ruimtelijke projecten makkelijker maken. In nauwe samenwerking tussen de drie MER-gemeenten en de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER bereiden we dit voor en voeren we deze nieuwe wet uit.

Tegelijkertijd nemen we ook het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in gebruik; een digitaal loket voor inwoners, bedrijven en instellingen die een initiatief bij de gemeenten willen indienen, zoals een bouwplan of een aanvraag voor een evenement.

Ook wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Door het inschakelen van private kwaliteitsborgers wil men de bouwkwaliteit en -toezicht verbeteren. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor het handhaven van de bouwregels en die voeren wij als Omgevingsdienst voor de MER-gemeenten uit.

Onze doelen

Wij zien het leveren van een goede dienstverlening als belangrijkste taak. Daarnaast hechten we veel waarde aan het gemotiveerd houden van onze medewerkers en vinden we opleidingen een belangrijk onderdeel daarvan. Daarom hebben we ook onze eigen MER/RUD-academie waar onze eigen specialisten onder andere vakgerichte opleidingen geven. Daarnaast maken we cursussen op maat.

We werken binnen de visie: hogere kwaliteit en hogere klanttevredenheid tegen lagere kosten. Met als missie: tevreden medewerkers, tevreden klanten, tevreden opdrachtgevers/bestuurders. En dat alles volgens de kernbegrippen: vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinden.

Meer weten over de teams?