De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken sinds 2013 samen in Servicecentrum MER en voeren een aantal taken samen uit. Deze samenwerking combineert de schaalvoordelen van een grote organisatie met de voordelen van een kleine organisatie, waarbij het bestuur dichtbij de inwoner staat. Servicecentrum MER is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Door deze wet kunnen gemeenten samenwerken in een publiekrechtelijke constructie.

De taken van Servicecentrum MER

Servicecentrum MER voert met ongeveer 320 medewerkers taken uit voor én namens Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Het gaat om taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (Omgevingsdienst) en taken op het gebied van sociale wetgeving, namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Inburgeringswet (Sociaal Domein). Verder voert Servicecentrum bedrijfsvoeringstaken uit voor de drie gemeenten én Servicecentrum MER op het gebied van HRM, Financiën en Informatisering.

De MER-samenwerking ontstond in 2013 door de taken rondom vergunningen, toezicht en handhaving samen uit te voeren in één organisatie. In de afgelopen jaren nam Servicecentrum MER ook de taken over rondom het Sociaal Domein, Financiën, Informatisering en HR. Daardoor bestaat Servicecentrum MER nu uit vijf teams, een eigen directeur en concernstaf.

Meer weten over de teams?