Bestuur

Het bestuur van Servicecentrum MER bestaat uit de voorzitter, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Voorzitter

Sinds september 2023 is Dion Schneider voorzitter van Servicecentrum MER.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de Colleges van B&W van de drie gemeenten. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor geïnteresseerden. Wilt u meer informatie ontvangen over hoe en wanneer u deze vergaderingen kunt bijwonen? Neem contact op met ons via communicatie@servicecentrum-mer.nl

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter van Servicecentrum MER. Het Dagelijks Bestuur vergadert iedere twee weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de besluitenlijsten worden na de vergadering wel openbaar gemaakt.

Tijdens vergaderingen van het Dagelijks Bestuur wordt ambtelijke ondersteuning geboden door de directeur en bestuurssecretaris van Servicecentrum MER.

Management Servicecentrum MER

Het management bestaat uit de directeur, 5 teammanagers en de bestuurssecretaris.