Financiën

Heeft u een vraag voor team Financiën? Neem contact op. 

Onze taken

Het team Financiën werkt voor de MER-gemeenten en Servicecentrum MER. Onze ambitie is kwalitatief goede Planning & Control producten, het uitbrengen van goed financieel advies en het voeren van een betrouwbare, actuele financiële administratie. Ons team bestaat uit Advies, Beheer en Verbijzonderde Interne Controle (VIC).

Wij werken samen met collega’s uit de 4 organisaties om het afgesproken werk kwalitatief goed en gericht op de klant uit te voeren.

Onze doelen

De ontwikkeling van het cluster Advies is met name gericht op het  verstevigen en verbeteren van de adviesrol naar de gemeenten. Duurzaamheidsvraagstukken zijn hierin een belangrijk onderdeel. Voor het cluster Beheer ligt de focus op het uniformeren, automatiseren en digitaliseren van beheerprocessen. De doorontwikkeling van het cluster VIC is gericht op de omslag van de uitvoering van interne controle en rapporteren van bevindingen, via het geven van aanbevelingen naar adviseurschap.

Meer weten over de teams?